Geschiedenis Podcasts

Directe democratie definitie

Directe democratie definitie

Directe democratie wordt ook vaak 'pure democratie' genoemd en houdt in dat de burgers als individuen stemmen over kwesties in plaats van gekozen vertegenwoordigers. Representatieve democratie komt wereldwijd echter vaker voor.

Voorbeelden van directe democratie

Het oude Athene is een voorbeeld van directe democratie waarbij de mensen zelf over belangrijke zaken stemden. Elke rechtszaak in het oude Athene werd beslist door de stemming van de vergadering.

Zwitserland is geen voorbeeld van echte directe democratie, maar het grote publiek heeft de bevoegdheid om door de regering aangenomen vetorechten in te stellen. Ze kunnen ook een verzoekschrift indienen en rechtstreeks stemmen over amendementen op de grondwet.

De VS functioneert op een overwegend representatief democratisch systeem, maar een beperkte directe democratie vindt plaats op lokaal en staatsniveau door middel van referenda, steminitiatieven of het terugroepen van gekozen functionarissen.


Bekijk de video: FVD wil directe democratie (Januari- 2022).